Kategorier
Böcker

”Konkurrensbibeln” i ny upplaga

Tidigare i år kom den senaste – femte – upplagen av svensk konkurrensjuridiks odiskutabla bibel: ”Konkurrensrätt – en handbok” av Johan Karlsson och Marie Östman (Karnov Group 2014). Den är alltid lika välkommen.

Att Vinge-juristernas bok är den överlägset bästa handboken i konkurrensrätt på svenska är enligt min mening odiskutabelt. (Och då bortser jag faktiskt – så långt möjligt – från att jag själv arbetade på Vinge och deltog i inledningen till detta bokprojekt; den här boken har utvecklats så mycket för varje upplaga att den är en helt annan bok än den första som jag var medförfattare till 1995.)

Det som gör ”Konkurrensrätt – en handbok” så bra tycker jag är att den kombinerar flera olika infallsvinklar: det är en lagkommentar, det är en rättsfallskommentar och det är en praktisk handbok. Dispositionen är tematisk, till skillnad från en traditionell lagkommentar som ju brukar vara paragraf-för-paragraf, vilket inte är så användarvänligt för praktikern. Den tematiska dispositionen gör det enkelt att hitta svaren på det man söker, även om man bara har en helt grundläggande förståelse för konkurrensjuridiken. Och sakregistret är utmärkt.

Boken väver också in hänvisningar och kommentarer till svensk och EU-rättslig praxis, såväl på myndighetsnivå som på domstolsnivå. Det finns mycket generöst med rättsfallshänvisningar, men eftersom det också finns korta beskrivningar av de viktigare rättsfallen är det relativt lätt att förstå vad de handlar om, och om det är värt att studerar dem närmare.

Och så har vi den praktiska inriktningen, som kommer ganska naturligt när boken skrivs av praktiskt verksamma konkurrensrättsadvokater eller -jurister, men som kan vara svår att få till för departements- eller domstolsjurister.

Rekommendation: Köp! (t.ex. på Jure Nätbokhandel)